#FaceAwardsCZSKHU

Podmínky & pravidla

Soutěžní akce „Face Awards“

Česká republika, Slovensko a Maďarsko

1. Pravidla soutěže

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěžní akce „Face Awards“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Organizátorem soutěže je
FOREGROUND, s.r.o.,
Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno,
IČ: 29282764,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 70799
(dále jen „Organizátor”)

Pořadatelem soutěže je
L'ORÉAL Česká republika s.r.o.,
Plzeňská 213/11, 15000 Praha 5,
IČ: 60491850
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 27731, Česká republika
(dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu od 03. 06. 2019 do 18. 10. 2019 na území České republiky, Slovenska a Maďarska (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, Slovenska a Maďarska starší 18 let (dovršení 18 let věku nejpozději 31. 8. 2019), která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.8 těchto pravidel níže, a která se v době a místě konání soutěže řádně zaregistruje na soutěžních stránkách http://faceawards.nyxcosmetics.cz/ pro Českou republiku, na soutěžních stránkách http://faceawards.nyxcosmetics.sk/ pro Slovensko a na soutěžních stránkách http://faceawards.nyxcosmetics.sk/ pro Maďarsko (dále jen „soutěžní stránky“) způsobem uvedeným v článku 3.2 těchto pravidel níže.

3.2 Soutěžící se zaregistruje na soutěžních stránkách tím, že úplně a pravdivě vyplní soutěžní registrační formulář, tedy do formuláře umístěného na soutěžních stránkách vloží své:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • kontaktní e-mailovou adresu,
 • kontaktní poštovní adresu,
 • kontaktní telefonní číslo,
 • link na sociální sítě Facebook, Instagram, YouTube, kde je soutěžící přítomen.

3.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit pouze jednou v tomto roce 2019.

3.4 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce určení výherce

4.1 Hlavní výhrou v této soutěži je odměna 27.000 Kč, tj. 1000 EUR (slovy: dvacet sedm tisíc korun českých, tj. jeden tisíc euro), které Pořadatel převede na číslo bankovního účtu, které hlavní výherce písemně oznámí do 60 dnů od vyhlášení výherce, a k tomu zájezd do Los Angeles na mezinárodní finále soutěže Face Awards 2019, které se bude konat ve dnech 15. – 18. 10. 2019, a kterého se výherce bude účastnit. Součástí výhry je: letenka do Los Angeles a zpět, ubytování v hotelu, účast na finálovém galavečeru Face Awards 2019 v Los Angeles, na němž výherce předvede znovu vítězný make-up „look“. Celková hodnota zájezdu je přibližně 75 000 Kč. Cestující bude doprovázen zástupcem Pořadatele.

4.2 Mechanizmus soutěže a určení výherce:
Tato soutěž má celkem čtyři (4) lokální kola a jedno mezinárodní kolo v Los Angeles, které je bráno jako páté (5.) kolo soutěže. Harmonogram:

1. lokální kolo:
Každý soutěžící vytvoří a odešle video (tzv. „tutorial“), kde ukáže své umění a schopnosti práce s make-upem. Na tomto videu se soutěžící bude líčit a popisovat jednotlivé kroky svého líčení od začátku až do finální podoby (tzv. „looku“). Toto vytvořené video umístí na svůj YouTube kanál a odkaz na toto video zašle Pořadateli spolu s řádně vyplněnou přihláškou prostřednictvím soutěžní stránky, nejpozději do 28. 06. 2019 (23:59 hod). Toto video může být na jakékoli téma, soutěžící především musí ukázat svoji schopnost pracovat s jednotlivými produkty určenými k líčení. Dále musí splňovat následující kritéria:

 • tutorial nesmí překročit délku 15 minut,
 • tutorial musí být v českém, slovenském nebo maďarském jazyce,
 • tutorial musí v souladu se Smluvními podmínkami YouTube (https://www.youtube.com/t/terms),
 • tutorial musí být originální / vlastní prací soutěžícího a nesmí obsahovat žádný obsah, který není vytvořen samotným soutěžícím,
 • tutorial musí obsahovat popis typů produktů, které budou používány soutěžícím (např. řasenka, rtěnka, pudr apod.). Soutěžící nesmí propagovat jiné konkurující značky v jednotlivých tutoriálech,
 • tutorial nesmí obsahovat materiál, který porušuje něčí práva včetně ochrany soukromí, duševního vlastnictví, nebo porušení autorských práv,
 • tutorial nesmí obsahovat materiál, který je nevhodný, neslušný, obscénní, nenávistný, protiprávní, hanlivý, pomlouvačný nebo urážlivý,
 • tutorial nesmí obsahovat materiál, který propaguje fanatismus, rasismus či nenávist vůči jakékoliv skupině nebo jednotlivci.

Do druhého kola (2.) postupuje celkem 20 soutěžících. Kritéria pro postup do druhého kola jsou:

Porota složená ze zástupců Pořadatele vyhodnotí soutěžící, kteří se řádně zaregistrovali do 1. kola. Hlasování veřejnosti k prvnímu kolu soutěže bude probíhat od 01. do 04. 07. 2019 (od 01. 07. 0:00 hodin do 04. 07. 23:59 hodin). Ti, kteří nejlépe splnili kritéria uvedená výše, postupují do druhého (2.) kola.
Vyhlášení soutěžících postupujících do druhého (2.) kola proběhne dne 05. 07. 2019 na soutěžních stránkách.

2. lokální kolo:
Každému soutěžícímu, který postoupí do druhého (2.) kola zašle Pořadatel bez zbytečného odkladu celkem 84 produktů značky NYX Professional Makeup na jeho adresu uvedenou v registračním formuláři (08. – 09. 07. 2019). Náklady na doručení cen prostřednictvím balíkové služby hradí pořadatel. V případě, že výherce z jakéhokoliv důvodu nepřevezme výhru a ta vrátí se na adresu odesílatele, stává se výhra vlastnictvím Pořadatele.
Každý semifinalista vytvoří dvě videa. První video o rozbalování zaslaných produktů dle instrukcí přiložených k zásilce s produkty. Druhé video bude opět tzv. tutorial, kde ukáže soutěžící své umění a schopnosti práce s make-upem na stanovené téma, které bude Pořadatelem vyhlášeno bez zbytečného odkladu po vyhlášení postupujících do tohoto kola. Soutěžící má povinnost v tomto videu užít produkty značky NYX Professional Makeup, které mu byly Pořadatelem zaslány. Tato obě videa opět umístí na svůj YouTube kanál a odkaz na tato videa zašle Pořadateli prostřednictvím svého účtu na soutěžních. Obě videa musí být umístěna na YouTube spolu s poslaným odkazem na tato videa Pořadateli nejpozději do 19. 07. 2019 (do 23:59hod).
Do třetího (3.) kola postupuje 10 soutěžících (tzv. semifinalistů).
Kritéria pro postup do třetího (3.) kola jsou:

Porota složená ze zástupců Pořadatele vyhodnotí soutěžící, kteří splnili všechny podmínky druhého (2.) kola. Hlasování veřejnosti k druhému kolu soutěže bude probíhat od 29. 07. do 01. 08. 2019 (od 29. 07. 0:00 hodin do 01. 08. 23:59 hodin). Ti, kteří nejlépe splnili tato kritéria uvedená výše, postupují do třetího (3.) kola.
Vyhlášení soutěžících postupujících do druhého (2.) kola proběhne dne 02. 08. 2019 na soutěžních stránkách.

3. lokální kolo:
Každému soutěžícímu, který postoupí do třetího (3.) kola, zašle Pořadatel bez zbytečného odkladu 70 produktů NYX Professional Makeup na jeho adresu uvedenou v registračním formuláři (05. – 06. 08. 2019). Náklady na doručení cen prostřednictvím balíkové služby hradí pořadatel. V případě, že výherce z jakéhokoliv důvodu nepřevezme výhru a ta vrátí se na adresu odesílatele, stává se výhra vlastnictvím Pořadatele.
Kritéria pro postup do čtvrtého (4.) finálového kola jsou totožná jako kritéria v prvních dvou (2) kolech.
Každý semifinalista vytvoří dvě videa. První video o rozbalování zaslaných produktů dle instrukcí přiložených k zásilce s produkty. Druhé video bude opět tzv. „tutorial“, kde ukáže soutěžící své umění a schopnosti práce s make-upem na stanovené druhé téma, které bude Pořadatelem vyhlášeno bez zbytečného odkladu po vyhlášení postupujících do tohoto kola. Soutěžící má povinnost v tomto videu užít produkty značky NYX Professional Makeup, které mu byly Pořadatelem zaslány. Tato obě videa opět umístí na svůj YouTube kanál a odkaz na toto video zašle Pořadateli prostřednictvím svého účtu na soutěžních stránkách. Obě videa musí být umístěna na YouTube spolu s poslaným odkazem na tato videa Pořadateli nejpozději do 16. 08. 2019 (do 23:59 hod).
Kritéria pro postup do čtvrtého (4.) finálového kola jsou totožná jako kritéria v prvních dvou (2) kolech.
Porota složená ze zástupců Pořadatele vyhodnotí soutěžící, kteří splnili všechny podmínky třetího (3.) kola. Hlasování veřejnosti ke třetímu kolu soutěže bude probíhat od 26. do 29. 08. 2019 (od 26. 08. 0:00 hodin do 29. 08. 23:59 hodin). Ti, kdo nejlépe splnili tato kritéria třetího (3.) kola se stávají finalisty soutěže. Finalistů postupujících do čtvrtého (4.) lokálního finálového kola bude celkem pět (5).
Vyhlášení pěti finalistů proběhne dne 31. 8. 2019 na soutěžních stránkách.

4. lokální finálové kolo:
Každému finalistovi, který postoupí do čtvrtého (4.) kola zašle Pořadatel bez zbytečného odkladu 96 produktů NYX Professional Makeup na jeho adresu uvedenou v registračním formuláři (02. – 03. 09. 2019). Náklady na doručení cen prostřednictvím balíkové služby hradí pořadatel. V případě, že výherce z jakéhokoliv důvodu nepřevezme výhru a ta vrátí se na adresu odesílatele, stává se výhra vlastnictvím Pořadatele.
Každý finalista vytvoří dvě videa. První video o rozbalování zaslaných produktů dle instrukcí přiložených k zásilce s produkty. Druhé video bude opět tzv. „tutorial“, kde ukáže soutěžící své umění a schopnosti práce s make-upem na stanovené třetí (poslední) téma, které bude Pořadatelem vyhlášeno bez zbytečného odkladu po vyhlášení postupujících do tohoto kola. Soutěžící má povinnost v tomto videu užít produkty značky NYX Professional Makeup, které mu byly Pořadatelem zaslány. Tato obě videa opět umístí na svůj YouTube kanál a odkaz na toto video zašle Pořadateli prostřednictvím svého účtu na soutěžních stránkách. Obě videa musí být umístěna na YouTube spolu s poslaným odkazem na tato videa Pořadateli nejpozději do 08. 09. 2019 (do 23:59hod).
Kritéria pro postup do čtvrtého (4.) finálového kola jsou totožná jako kritéria v prvních třech (3) kolech.
Porota složená ze zástupců Pořadatele vyhodnotí soutěžící, kteří splnili všechny podmínky čtvrtého (4.) kola. Hlasování veřejnosti ke čtvrtému kolu soutěže bude probíhat od 12. do 14. 09. 2019 (od 12. 09. 0:00 hodin do 14. 09. 23:59 hodin). Ten, kdo nejlépe splnil tato kritéria čtvrtého (4.) kola, se stává výhercem soutěže.
Přestože se soutěží celkem ve třech zemích (Česká republika, Slovensko, Maďarsko), vzejde ze soutěže pouze jeden vítěz, tedy vítěz může být buď z České republiky, nebo Slovenska, nebo Maďarska.
Slavnostní vyhlášení výherce proběhne dne 15. 09. 2019 na společenském večeru, který bude probíhat v Praze.

5. mezinárodní finálové kolo:
Vítěz čtvrtého (4.) lokálního kola se bude od 15. do 18. 10. 2019 účastnit mezinárodní finále Face Awards 2019 v Los Angeles, které je bráno jako páté (5.) mezinárodní finálové kolo, kde znovu předvede svůj vítězný „look“, se kterým vyhrál čtvrté lokální kolo. V případě potřeby může účastník k tvorbě „looku“ použít další dekorativní doplňky (např. kamínky, květiny, paruky, peří atd.).
Vítěz čtvrtého (4.) lokálního kola je odpovědný za poskytnutí svého vítězného „looku“ na finále (5. kolo) v Los Angeles.
Z tohoto pátého (5.) kola vzejde vítěz, tzv. „Face Awards 2019 Global Winner“, kterého vybere porota přímo v průběhu tohoto mezinárodního finálového večera. Odměnou pro vítěze bude účast na globální kampani NYX Professional Makeup 2020 s honorářem 10 000 USD s  převodem na CZK dle aktuálního kurzu ČNB.

4.3 Pořadatel uhradí daň podle platných zákonů. Případné dodatečné náklady spojené s výhrou ponese vítěz. Organizátor pomůže vítězi získat vízum do Spojených států amerických prostřednictvím online žádosti ESTA. Pokud vítěz z jakéhokoli důvodu v době odjezdu nedostane vízum, ztrácí nárok na výhru.

5. Předání hlavní výhry výherci

5.1 Pořadatel finalisty ze čtvrtého (4.) kola pozve na slavnostní vyhlášení soutěže, které se bude konat dne 15. 09. 2019 v Praze ve večerních hodinách. Hlavní výhra bude předána výherci na tomto slavnostním vyhlášení.
Pokud se nebude moci soutěžící z finálového kola zúčastnit tohoto výše uvedeného slavnostního předání, bude kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailové adresy uvedené v  registračním formuláři nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po slavnostním vyhlášení, v  tomto případě předání hlavní výhry proběhne po předchozí dohodě mezi Pořadatelem a výhercem v sídle Pořadatele.

5.2. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s  dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob.

5.3 Pokud výherce výhru odmítne nebo nesplňuje pravidla této soutěže, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň 10 dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt na kontaktním e-mailu nebo na kontaktním telefonním čísle zadaném v registračním formuláři.

5.4 Výhry budou fakticky předány výherci nejpozději do 2 měsíců od ukončení soutěže a zájezd dle data uskutečnění gala večera NYX Face Awards 2019 v Los Angeles. O předání výhry bude sepsán protokol, který je výherce povinen stvrdit svým podpisem. V protokolu bude vždy uvedeno jméno a příjmení, datum narození a adresa výherce.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

6.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele soutěže nebo Organizátora spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.

6.6 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registraci a v případě výhry též údajů o této výhře a její hodnotě, adrese výherce, na kterou má být výhra doručena, obrazových či audiovizuálních záznamů výherce, které Pořadatel získá od soutěžícího v průběhu nebo po skončení soutěže (dále jen „osobní údaje“) Pořadatelem jakožto správcem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor soutěže, pro účely pořádání této soutěže a v případě výhry soutěžícího pro účely správy daní a zveřejnění výsledků soutěže ve sdělovacích prostředcích a v  propagačních materiálech Pořadatele nebo Organizátora, a to na dobu jednoho roku od ukončení soutěže a vypořádání nároků ze soutěže. Rovněž souhlasí s použitím osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (včetně kontaktní e-mailové adresy) pro účely nabízení obchodu nebo služeb, pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s jejich předáváním osobám propojeným s Pořadatelem pro účely uvedené v této větě výše, a to na dobu 5 let od ukončení této soutěže.

6.7 Osobní údaje budou zpracovávány automaticky v elektronické podobě. Soutěžící dále bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele, jakéhokoli budoucího správce nebo Organizátora odvolat (v případě odvolání souhlasu se zpracováním budou příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak zlikvidovány), že má právo přístupu ke svým osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich zpracovávání a veškerých dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění, blokování nesprávných osobních údajů , jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, může soutěžící žádat Pořadatele, jakéhokoli budoucího správce nebo Organizátora o vysvětlení a neprodlené odstranění závadného stavu, případně se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.8 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

6.9 Výherci udělují okamžikem odeslání audiovizuálních záznamů (videí – „tutoriálů“) či jiných děl dle zákona Pořadateli bezplatný souhlas s jejich užitím pro všechny účely, pro které byly vytvořeny, zejména pro obchodní a marketingové účely Pořadateli, a to bez časového a místního omezení.

6.10 Soutěžící přihlášením do soutěže prohlašuje, že má zřízen platný cestovní pas pro cestu do Los Angeles a zpět.

6.11 Pořadatel a Organizátor prohlašují, že společnosti YouTube, Instagram a Facebook jsou zcela osvobozeny od jakýchkoli závazků, které by pro ně mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována společností YouTube a Facebook a nijak s nimi nesouvisí.

6.12 Nedílnou součástí těchto pravidel je příloha číslo jedna (1), týkající se časového harmonogramu soutěže.

6.13 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

V Praze dne 27.05.2019
L'ORÉAL Česká republika s.r.o.
Nahoru
Načítání...